Διαλέξεις Προγραμματισμού σε qbasic για το Α' εξάμηνο -- 2012-13

(Μάθημα "Χρήση Υπολογιστών")

Δείτε τη σελίδα του μαθήματος για το 2011-12. Θα ακολουθήσουμε λίγο-πολύ την ίδια πορεία οπότε μπορείτε να διαβάζετε από εκεί. Εκεί θα βρείτε και οδηγίες για το πώς θα εγκαταστήσετε την qbasic στον υπολογιστή σας.