Θεωρία Πιθανοτήτων (online)

Θεωρία Πιθανοτήτων


Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Άνοιξη 2019-20


Διδάσκων: Μιχάλης Κολουντζάκης

Ανακοινώσεις

Ωράριο

Μορφή του μαθήματος

Το μάθημα προσφέρεται ενιαία αυτή τη φορά σε όλους τους φοιτητές από το 4ο εξάμηνο και πέρα που δεν το έχουν περάσει. Θα διδάσκεται στο αμφιθέατρο και ταυτόχρονα και συγχρονισμένα θα τρέχει και το αντίστοιχο online μάθημα στην πλατφόρμα Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Επειδή δε χωράνε όλοι οι φοιτητές στο αμφιθέατρο οι διαλέξεις εκεί θα είναι συγχρονισμένες (σε επίπεδο εβδομάδας) με τις υπάρχουσες διαλέξεις online.

Μια ιδιαιτερότητα είναι ότι το πανεπιστημιακό μάθημα αντιστοιχεί σε δύο μαθήματα του Mathesis, τα Πιθανότητες 1 και 2 (6 και 7 εβδομάδες αντίστοιχα). Μετά τις πρώτες έξι εβδομάδες των μαθημάτων θα πρέπει να εγγραφείτε και στο δεύτερο μέρος του μαθήματος.

Αξιολόγηση

Ο εβδομαδιαίος σας φόρτος εργασίας είναι:

 1. Να έρθετε στις διαλέξεις, όσοι από σας μπορείτε.
 2. Να δείτε (όλοι) τις διαλέξεις σε video και να κάνετε τις ασκήσεις που παρεμβάλλονται. Οι ασκήσεις αυτές δε μετράνε στο βαθμό σας αλλά είναι απολύτως απαραίτητες για την κατανόηση των εννοιών και την εξοικείωση με τις τεχνικές.
 3. Να κάνετε (όλοι) το Quiz (Test) της εβδομάδας. Ο βαθμός των Quiz (Test) μετράει κατά 10% στον τελικό σας βαθμό, αλλά μόνο αν ο βαθμός σας στο τελικό διαγώνισμα είναι τουλάχιστον 4.
 4. Να λύσετε μόνοι σας τις ασκήσεις του Φυλλαδίου ασκήσεων της εβδομάδας. Οι λύσεις στις ασκήσεις αυτές θα υπάρχουν επίσης αλλά συνιστώ πολύ έντονα να τις προσπαθείτε μόνοι σας αρκετά πριν καταφύγετε στις λύσεις. Τις λύσεις αυτές δεν τις υποβάλλετε κάπου και δε μετράνε στο βαθμός σας. Είναι όμως πολύ σημαντικό το να λύνετε τις ασκήσεις αυτές. Αν δυσκολεύεστε μπορείτε φυσικά να ζητάτε βοήθεια στο Forum του μαθήματος.

Θα υπάρχει επίσης και ένα ενδιάμεσο διαγώνισμα (23 Μαρτίου 2020, ώρα 17:00 -- εκείνη τη μέρα δε θα γίνει η διάλεξη 3-5) που θα μετράει κατά 30% και το τελικό διαγώνισμα που θα μετράει 60%. (Αν υπάρχει σοβαρός λόγος που δε μπορείτε να δώσετε το ενδιάμεσο διαγώνισμα θα πρέπει να με ειδοποιήσετε (στέλνοντάς μου προσωπικό email) έως τις 16 Μαρτίου 2020 για να μεταφέρω το συντελεστή του στο τελικό διαγώνισμα.)
Οι εξαιρεθέντες από το ενδιάμεσο διαγώνισμα φαίνονται εδώ (με ΑΜ).

Αν δε μετρήσουν τα quiz τότε τα ποσοστά στα δύο αυτά διαγωνίσματα θα είναι 40% και 60% αντίστοιχα βαθμολογείστε μόνο από το τελικό διαγώνισμα.

Για όσους περάσουν το 5 στο μάθημα με τα παραπάνω (ή για κάποιους από αυτούς) ενδέχεται να υπάρχει και προφορική εξέταση.

Το βαθμολογικό σύστημα παραμένει ακριβώς το ίδιο και σε κάθε πιθανή μεταγενέστερη εξέταση του μαθήματος (απλά το τελικό διαγώνισμα στα παραπάνω αντικαθίσταται από την εξέταση αυτή).

Εγγραφή στο online μάθημα (για όλους)

 1. Πρώτα πρέπει να εγγραφείτε στο σύστημα Mathesis με το Πανεπιστημιακό σας email (αλλά οποιοδήποτε password θέλετε). Με άλλο email δε θα μπορέσετε να εγγραφείτε στο μάθημα.
 2. Έπειτα μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος (ο τίτλος του είναι "Πιθανότητες 1", προσέξτε μην εγγραφείτε σε άλλο μάθημα με παρόμοιο τίτλο)
  https://mathesis.cup.gr/courses/course-v1:Mathematics+MATH1.1+19A/about
  και να εγγραφείτε εκεί. Από δω και πέρα θα το βλέπετε όποτε κάνετε login στο mathesis.
 3. Η εγγραφή σας στο γραμματεία του Τμήματος είναι τελείως ανεξάρτητη και θα την κάνετε κανονικά όταν ανοίξουν οι εγγραφές εκεί.