next_inactive up previous


Στοχαστικές Ανελίξεις
Μεταπτυχιακό Μάθημα

Μιχάλης Κολουντζάκης

Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Κνωσού
714 09 Ηράκλειο

E-mail: kolount@member.ams.org

Ανοιξη 2002-03

1 Ωράριο

ΡΑ 105: Δε 1-3, Τε 11-1.

2 Βιβλίο

Θα ακολουθήσουμε, κατ' αρχήν, το βιβλίο των Z. Brzezniak και T. Zastawniak, με τίτλο Basic Stochastic Processes (Springer, 1998).

3 Βαθμολογικό Σύστημα

Δε θα υπάρξουν γραπτές εξετάσεις. Ο βαθμός θα προκύψει από τη συμμετοχή στο μάθημα και από μερικά φυλλάδια ασκήσεων που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

4 Ημερολόγιο Μαθήματος

4.1 Δε, 17/2/03: Εισαγωγή

Σήμερα είπαμε μερικές γενικότητες για το μάθημα και αρχίσαμε να κοιτάμε το παράδειγμα του τυχαίου περίπατου (random walk). Δείξαμε ότι στη μία διάσταση ο συμμετρικός τυχαίος περίπατος (στους ακεραίους) επανέρχεται άπειρες φορές στο 0, σχεδόν σίγουρα.

4.2 Τε, 19/2/03: Εισαγωγή. Δεσμευμένη μέση τιμή

Δείξαμε (σε συνέχεια του προηγουμένου) ότι ο συμμετρικόες τυχαίος περίπατος σε 2 διαστάσεις επανέρχεται άπειρες φορές σχεδόν σίγουρα. Επίσης ότι στις 3 και πάνω διαστάσεις σχεδόν σίγουρα επανέρχεται μόνο πεπερασμένες φορές (στο 0).

Ορίσαμε την ΤΜ $ {{\bf E}\left[{X {\ \vert\ }Y}\right]}$ όταν $ Y$ είναι μια διακριτή ΤΜ και είδαμε μερικές ιδιότητες αυτού του νέου συμβόλου.

4.3 Δε, 24/2/03: $ {{\bf E}\left [{X{\ \vert\ }{\cal G}}\right ]}$ για $ \sigma $-άλγεβρα $ {\cal G}$. Martingales.

Ορίσαμε το τι σημαίνει να δεσμεύσουμε μια ΤΜ ως προς μια $ \sigma $-άλγεβρα, η οποία συνήθως είναι η άλγεβρα που ορίζει μια άλλη (ή περισσότερες) ΤΜ. Δεν αποδείξαμε το θεώρημα που ισχυρίζεται ότι αυτή η νέα ΤΜ υπάρχει πάντα και έχει τις ζητούμενες ιδιότητες.

Είδαμε πότε μια ακολουθία από ΤΜ ονομάζεται martingale και είδαμε διάφορα παραδείγματα από τέτοιες ακολουθίες.

4.4 Τε, 26/2/03: -

Το μάθημα δεν έγινε.

4.5 Δε και Τε, 3 και 5/3/03: Gambling strategies, stopping times, optional stopping theorem και εφαρμογές

4.6 Δε και Τε, 7 και 9/4/03: πεπερασμένες αλυσίδες Markov.

Δείτε εδώ.

4.7 Πα, 11/4/03: Ανέλιξη Poisson.

Είδαμε την ανέλιξη Poisson, η οποία είναι μια ανέλιξη $ N(t)$ σε συνεχή χρόνο ( $ t \in [0,\infty)$) και με διακριτές τιμές $ N(t) = 0, 1, 2, \ldots$. Η ανέλιξη αυτή προκύπτει ως το πλήθος των ``γεγονότων'' που έχουν συμβεί μέχρι χρόνο $ t$, όταν υποθέσουμε ότι ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικά γεγονότα ακολουθεί την εκθετική κατανομή και οι ενδιάμεσοι αυτοί χρόνοι είναι μεταξύ τους ανεξάρτητοι.

Είδαμε την ιδιότητα ``έλλειψης μνήμης'' της εκθετικής κατανομής και πώς αυτή μεταφράζεται σε ``ανεξάρτητες και στάσιμες προσαυξήσεις'' της $ N(t)$.

4.8 Δε, Τε και Πα, 14, 16 και 18/4/03: Η ανέλιξη Wiener (κίνηση Brown)

Λύστε τις ασκήσεις που βρίσκονται εδώ σε μορφή Postscript.

4.9 Υπόλοιπο του μαθήματος, συγκεντρωτικά

4.9.1 Στοχαστικός λογισμός

Ορίσαμε το στοχαστικό ολοκλήρωμα ως προς την κίνηση Brown. Μέσω αυτού ορίσαμε το στοχαστικό διαφορικό και είδαμε το λήμμα του Itô.

4.9.2 Εφαρμογές: Τιμολόγηση παραγώγων προϊόντων

Ασχοληθήκαμε με εφαρμογές του στοχαστικού λογισμού σε χρηματοικονομικά μαθηματικά και ειδικότερα στην τιμολόγηση (pricing) παραγώγων προϊόντων (derivative products).

4.9.3 Εφαρμογές: σε αλγορίθμους

Η θεωρία Πιθανοτήτων έχει βρει πάρα πολλές εφαρμογές στο σχεδιασμό αποτελεσματικών αλγορίθμων. Πολλές φορές οι πλέον αποτελεσματικοί (αυτό συνήθως σημαίνει ``γρήγοροι'') αλγόριθμοι που είναι γνωστοί για την επίλυση κάποιου προβλήματος είναι ``πιθανοτικοί'' (randomized). Αυτοί είναι αλγόριθμοι κατά την εκτέλεση των οποίων ο υπολογιστής έχει πρόσβαση σε μια πηγή ανεξάρτητων τυχαίων αριθμών, με γνωστή κατανομή, και χρησιμοποιεί αυτή την πηγή με τρόπο ώστε να πετύχει τη ``γρήγορη'' επίλυση ενός προβλήματος, είτε με μεγάλη πιθανότητα (όσο πιο κοντά στο 0 είναι η πιθανότητα αποτυχίας του πιθανοτικού αλγορίθμου, τόσο αυξάνει ο χρόνος εκτέλεσής του) είτε ακόμη και κατά προσέγγιση.

Μεγάλο θεωρητικό ενδιαφέρον έχει επίσης και η ``ντετερμινιστικοποίηση'' πιθανοτικών αλγορίθμων, η απαλοιφή δηλ. της χρήσης των τυχαίων αριθμών από τον υπολογιστή, με ταυτόχρονο περιορισμό της άυξησης του χρόνου εκτέλεσης του αλγορίθμου που αυτή η απαλοιφή συνεπάγεται. Ας μην ξεχνάμε πως, στην πραγματικότητα, ο υπολογιστής είναι μια πλήρως ντετερμινιστική μηχανή (και αυτό είναι ένα μεγάλο του προτέρημα) χωρίς πρόσβαση σε πραγματικά τυχαίους αριθμούς. Αυτό αντιμετωπίζεται συνήθως αρκετά καλά χρησιμοποιώντας αλγορίθμους κατασκευής ``ψευδοτυχαίων'' αριθμών, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αλγοριθμική πηγή τυχαιότητας δεν υπάρχει, αφού και την άλλη μέρα να ``τρέξουμε'' τον αλγόριθμο τους ίδιους τυχαίους αριθμούς θα μας δώσει αυτός.

4.10 Ασκήσεις

Λύστε τις ασκήσεις που βρίσκονται εδώ σε μορφή Postscript.


next_inactive up previous
Mihalis Kolountzakis 2003-07-08