Μιχάλης Κολουντζάκης και Χρήστος Παπαχριστόδουλος: Ανάλυση Fourier.
Και σε στενή μορφή για smartphones.


Τελευταία ημερομηνία τροποποίησης του αρχείου: January 09 2022 21:50:11.