Το βιβλίο Διακριτά Μαθηματικά (Μιχάλης Κολουντζάκης και Χρήστος Παπαχριστόδουλος) βρίσκεται εδώ σε μορφή PDF.