Θεωρία Προσέγγισης και Εφαρμογές, Εαρινό Εξάμηνο 2010-11

Δευτέρα 11-1 στην αίθουσα Θ 207 και Τετάρτη 11-1 στην αίθουσα Λ 206.

Οι σημειώσεις της Θεωρίας Προσέγγισης βρίσκονται εδώ σε μορφή PDF. (Γράφονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Πληροφορίες για το μάθημα είναι επίσης στο ίδιο αρχείο.)

Ανακοινώσεις:

Φυλλάδια Προβλημάτων

Λύστε τις ασκήσεις αυτές. Αυτός θα είναι ο κύριος τρόπος να προετοιμαστείτε για τα διαγωνίσματα πέρα από το διάβασμα των σημειώσεων. Το υλικό που περιλαμβάνεται στα φυλλάδια αυτά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του μαθήματος το οποίο θα πρέπει να το γνωρίζετε.

Μην περιμένετε να πάτε καλά στο μάθημα αν δεν ασχοληθείτε με τα φυλλάδια ασκήσεων που θα μοιράζω. Αν δεν τα καταφέρνετε να λύσετε κάποια άσκηση συζητείστε τη με συναδέλφους σας ή ρωτήστε εμένα, είτε στο μάθημα είτε στο γραφείο μου.

Μιχάλης Κολουντζάκης